Freja Maenhout

ERGOTHERAPEUTE

Wie ben ik?

Hallo!

Ik ben Freja. Mijn professionele carrière startte als net afgestudeerde ergotherapeut in 2011.

In 2019 richtte ik mijn zelfstandige ergotherapiepraktijk op om mensen nog concreter in hun dagelijks leven te kunnen helpen.

Als ergotherapeut zijnde ligt mijn specialiteit bij het ondersteunen, coachen van mantelzorgers. Mensen, jong en oud, die zorgen voor een persoon met een extra zorg- of ondersteuningsnood vanuit de emotionele band die zij met die persoon hebben, dat zijn mantelzorgers. Spijtig genoeg blijven deze mensen nog te vaak onder de radar onvoorwaardelijk veel zorg bieden. Overbelasting komt dan ook veel frequenter voor bij deze mensen dan men zou denken. Mantelzorgers worden vaak geconfronteerd met een gewijzigde, of moeilijkheden met, prikkelverwerking bij de persoon waarvoor ze zorgen. Maar ook bij zichzelf.

Overbelasting leidt tot chronische stress die op zijn beurt tot burn-out of depressie kunnen leiden. Hierbij worden ook vaak prikkelverwerkingsmoeilijkheden gezien. Naast professionele redenen ben ik mij gaan verdiepen in sensorische integratie vanuit persoonlijke ervaring met burn-out en depressie. Een goede prikkelverwerking is van belang voor ons algemeen mentaal welzijn.

over mij

Waar kan ik jou bij helpen?

Op vlak van sensorische integratie?

Prikkelverwerking tijdens en na overbelasting, burn-out of depressie

Prikkelverwerking bij fysieke en/of cognitieve aandoeningen zoals ASS, AD(H)D, MS, CVA, NAH, …

Opstellen sensorisch profiel

Hulpmiddelenadvies op maat

Op andere vlakken?

Ergotherapie bij kinderen en volwassenen met fysieke en/of cognitieve moeilijkheden

Mantelzorgondersteuning

Vorming/workshops

Mijn meest boeiende opleidingen

  • Professionele Bachelor in de Ergotherapie – HoGent – 3 jaar
  • Basisopleiding Palliatieve zorg – Palliatief Netwerk Zuidoost Vlaanderen – meerdaagse opleiding
  • Navorming mantelzorgcoach – HoGent – meerdaagse opleiding
  • Timemanagement – Vlaamse Hogescholenraad – meerdaagse opleiding
  • Prikkels om te groeien – Inge Adriaenssens – online opleiding over zintuiglijke prikkelverwerking  – 6 maanden

Contactgegevens

D-Akt Ergotherapie

Scheldesteenstraat 5, 9700 Oudenaarde

Emailadres: info@d-aktergotherapie.be

Telefoonnummer: 0494 25 83 57

Website: www.d-aktergotherapie.be