Kim Van Leemput

coach

Wie ben ik?

Ik ben Kim Van Leemput en graag neem ik jullie mee in het verhaal achter mijn praktijk ZintASS. 

Voor de opstart van de praktijk was ik meer dan 9 jaar aan de slag als thuisbegeleidster bij gezinnen waar autisme aanwezig was. Een job waar ik veel voldoening uithaalde en nog altijd een warm hart toedraag.

Autisme intrigeert mij al vanaf mijn kinderjaren vanwege zijn brede waaier aan hoe het zich ontluikt en omwille van mijn broer die de diagnose autisme heeft en hoogsensitief is. We hebben samen moeilijke maar ook mooie momenten meegemaakt als broer en zus. Hetgeen wat ons uiteindelijke dichterbij elkaar heeft gebracht, zijn de paarden. 

Al vanaf mijn jeugd zoek ik de paarden op. Ze brachten mij rust, veiligheid en steun, iets wat ik tot op heden nog altijd ervaar. Ze brengen heel fijne herinneringen naar boven en liggen mee aan de basis van de persoon wie ik nu ben. In de loop der jaren heb ik mogen aanschouwen welke steun zij mijn broer hebben gegeven en hoe hij openbloeide als hij in hun bijzijn vertoefde. Tijdens deze momenten kwam hij tot rust en stond hij open om positief te ontwikkelen. Deze ervaring wil ik ook aan andere personen met autisme kunnen bieden.

Naast het autisme en de paarden heb ik in de loop der jaren een 3e passie ontwikkeld, namelijk voor sensorische informatieverwerking. Zowel in mijn omgeving als bij mezelf heb ik mogen ondervinden dat de verwerking van zintuiglijke prikkels heel anders kan verlopen, deze een grote invloed heeft op het dagelijkse leven en zeer intrigerend is om positief mee aan de slag te gaan. De waaier om er creatief mee aan de slag te gaan, is groot en zeer uniek bij iedere persoon. Voor mij is het dan ook een eer om als coach mij telkens te mogen verdiepen in de persoon zijn sensorische integratieverwerking!

over mij

Waar kan ik jou bij helpen?

Op vlak van sensorische integratie?

ZintASS biedt de opmaak van een sensorisch profiel en adviesgesprekken aan om de unieke sensorische integratie van de persoon in kaart te brengen. Op basis van dit profiel en de achtergrondinformatie van de persoon bekijken we welke hulpmiddelen en noden er zijn om terug een sensorische balans te bekomen. 

Met deze visie in het achterhoofd streven we in de coaching naar een sensorische basisrust en positieve ontwikkeling.


Sensorisch profiel

Intake

Alvorens de afname van een sensorisch profiel, wordt er eerst een intake gepland met het gezin of de cliënt om meer achtergrondinformatie te verzamelen over de ontwikkeling door de jaren heen. Deze informatie vormt mee de basis bij de afname en de verwerking van het profiel.

Afname sensorisch  profiel

Na de intake wordt er tijdens een nieuw consultgesprek samen met de ouders of de cliënt een uitgebreide vragenlijst ingevuld rond de zintuiglijke informatieverwerking.  

Observatie/spelmoment met het kind

In samenspraak met de ouders kan er een extra observatie/spelmoment worden ingepland met het kind. De informatie vanuit de observatie wordt mee verwerkt in de afname en het verslag.

Terugkoppeling verslag + advies

Eens de vragenlijst is doorlopen, wordt deze door de praktijk verwerkt tot een uitgebreid verslag waar alle bevindingen en adviezen in worden vermeld. Deze wordt tijdens een nieuw consultgesprek besproken met de ouders of de cliënt. Nadien wordt het verslag digitaal meegegeven zodat het, indien gewenst, kan gedeeld worden met andere betrokken diensten of contexten.  

*Het traject voor de afname van het sensorisch profiel kan ook in de praktijk Atlass worden afgenomen (Regio Puurs-Sint-Amands) indien er gezinnen zijn die meer in deze regio woonachtig zijn.

 Advies- en coachingsgesprekken

Naast de afname van een sensorisch profiel biedt ZintASS ook aparte adviesgesprekken aan voor ouders, cliënten of derden die graag advies en/of coaching  wensen rond de sensorische integratie. Het aantal gesprekken hangt volledig af van de sensorische hulpvraag en de nood die er is om hier rond te werken.

In de praktijk Atlass kan er met het kind ook gewerkt worden rond de sensorische integratieverwerking via aangepaste spel- en observatiemomenten.

Vorming

ZintASS biedt ook vormingen op maat aan rond dit thema. Andere diensten, scholen of derden met interesse, kunnen zich aanmelden. Er zullen zowel algemene vormingen worden gegeven alsook vormingen die aangepast zijn aan de interessevraag die wordt gesteld.

 

* Het sensorisch profiel en de aparte adviesgesprekken kunnen zowel online als bij het gezin thuis doorgaan. Tijdens telefonische contactopname wordt er bekeken in welke regio u zich bevindt.  Op basis van deze informatie wordt er beslist waar de coaching zal doorgaan.

Aan huis (ruime regio Herenthout), bij Atlass (Praktijk gelegen in Puurs-Sint-Amands), online (Buiten te regio van ZintASS en Atlass)

Op andere vlakken?

Coaching met paarden

Therapeutisch werken met paarden leidt tot meer rust, stabiliteit en lichaamsbewustzijn bij de te begeleiden persoon. Het paard heeft een positieve, stimulerende werking zowel op lichamelijk als op psychisch vlak omwille van hun hypersensitiviteit, eerlijkheid en spiegelend karakter. Ze stimuleren de prikkelverwerking, nodigen uit om angsten te overwinnen en helpen om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Vanuit de sensorische integratie biedt het paard een waaier aan verschillende en gedoseerde zintuiglijke prikkels waardoor de mogelijkheid ontstaat om met de persoon met autisme te werken aan een positief ontwikkelingsproces.

Naast de sensorische ondersteuning hebben paarden nog een andere belangrijke eigenschap. Vanuit hun non-verbale communicatie houden ze ons een spiegel voor. Ze helpen om in het hier en nu emoties te lezen van de persoon die voor hen staat en hebben een intuïtieve reactie die zich aanpast aan een andere of betere toenadering. Hierdoor zijn ze niet alleen een grote steun voor de begeleider maar door hen in te schakelen bij personen met autisme worden vele drempels weggenomen en krijgen zij groeikansen.

Met deze visie in het achterhoofd streeft ZintASS naar 2 fasen in de begeleiding op maat van de persoon. In fase 1 werken we naar een innerlijke, sensorische basisrust zodat de persoon met autisme en de brus (broer en zus) terug ruimte krijgt voor positieve ontwikkeling. Eens de basis is gezet, stappen we over naar fase 2 waar er stap voor stap wordt gewerkt aan thema’s of vaardigheden.

 

Voor de persoon met autisme:

Het komen tot ontspanning en rust, omgaan met stress, leren omgaan met frustratie en boosheid, het komen tot zelfreflectie, gevoelens leren herkennen, omgaan met dwangmatig gedrag of met angsten, meer ontwikkelen van zelfvertrouwen, ontwikkelen van een positief zelfbeeld, grenzen leren stellen, assertiviteit, omgaan met dagelijkse situaties, verwerken en omgaan met de diagnose

Voor de brus:

Het komen tot ontspanning en rust, omgaan met stress, gevoelens leren herkennen, leren omgaan met frustratie en boosheid, meer ontwikkelen van zelfvertrouwen, ontwikkelen van een positief zelfbeeld, grenzen leren stellen, assertiviteit, verwerken en verkennen van het autisme van hun broer of zus, bouwen naar een positieve brusrelatie

Mijn meest boeiende opleidingen

Mijn 3 passies hebben er mij toe aangezet om, bovenop mijn diploma ‘Maatschappelijk Werk’, gespecialiseerde opleidingen te volgen en te voltooien bv. 

  • Basisopleiding Sensorische Informatieverwerking te Hoorn (Nederland)
  • Masterclasses Sensorische integratie te Steenbergen (Nederland)
  • Vorming impulscontrole en relaxatie te Antwerpen
  • Vorming rond de Polyvangaaltheorie (betrekking op de stressverwerking in het lichaam) te Turnhout
  • Basisopleiding en verdieping therapeutisch werken met betrekking van paarden te Lummen
  • Dieren bij autismebegeleiding te Gent

Contactgegevens

Zintass

Torenstraat, 2270 Herenthout

E-mailadres: Info@zintass.be of Kim@atlass.be

Telefoonnummer: 0477/06.57.77

Website: www.zintass.be