Inge Adriaenssens

ERGOTHERAPEUTE

Wie ben ik?

Ik ben de oprichtster van deze website en al vele jaren geboeid door sensorische integratie en de wereld van de zintuiglijke prikkels. De kennis hierrond kan ik zowel als therapeute in mijn praktijk gebruiken alsook in andere rollen als mama, coach, lesgever, collega in UZ Leuven op de diensten reumatologie, neurologie, geriatrie, pediatrie alsook in eerdere jobs bv. als zorgleerkracht of ergotherapeute in een woonzorgcentrum of revalidatiecentrum voor kinderen of volwassenen. Ik deed al heel wat verschillende jobs en heb al 25 jaar mijn praktijk voor ergotherapie. Er zijn jaren dat ik deze praktijk combineer met een andere job.  

 Ik verbind de kennis over sensorische integratie graag met kennis die ik vanuit andere concepten en theorieën opdeed.

Zoals veel van de mensen die ik via mijn werk tegen kom niet in een hokje of labeltje passen, zo kan ik ook niet vanuit 1 hokje of labeltje in mijn werk staan. 

Voor mij is het streven naar balans en plezier vanuit mijn eigen kracht belangrijk. Dat is ook waar ik naar wil streven bij de mensen die ik begeleid, of het nu via individuele sessies of opleidingen is.  

Ik kijk er naar uit om jou te ontmoeten en/of te inspireren.

over mij

Waar kan ik jou bij helpen?

Op vlak van sensorische integratie?

Individuele sessie voor kinderen of volwassenen:

We bekijken de sensorische integratie vanuit de problemen in je dagelijks leven alsook vanuit wat goed loopt. We werken aan doelen die jij als cliënt of als ouder voor je kind vooropstelt als ze duidelijk voor je zijn. We kunnen ze ook samen bepalen aan de hand van wat jij wil bereiken. 

Er kan een sensorisch profiel opgemaakt worden als dit zinvol is om ons doel te bereiken. Waar we zeker ook informatie uit halen zijn observaties en gesprekken over een dag met zijn goede en moeilijke momenten. 

Een onderdeel van een sensorisch profiel kan een vragenlijst zijn zoals de SP2-NL, de AASP of de vragenlijst van Kentalis.

Een sessie kan bestaan uit observaties, spelmomenten als het over kinderen gaat, gesprekken, trainen van vaardigheden, educatie rond sensorische informatieverwerking toegepast op jouw situatie, … . 

 We gaan dus samen op weg om passende oplossingen te vinden voor wat moeilijk loopt en (meer) inzetten van wat al lukt. 

Vorming, inter- en supervisie voor professionals: 

Prikkelverwerking of sensorische informatieverwerking was lang niet zo gekend in Vlaanderen. Ondertussen begint dit te veranderen en worden me hier steeds meer vragen over gesteld. 

Zonder dat we er ons van bewust zijn, is een mens constant bezig met het waarnemen en verwerken van informatie die onze zintuigen via prikkels binnen krijgen. We krijgen per seconde miljoenen prikkels binnen. Er moeten dus keuzes gemaakt worden. 

Als het goed loopt, merken we daar niets van. Maar wat als dit niet zo gepast verloopt en we over- of onderprikkelt geraken waardoor rust vinden of gepaste actie ondernemen moeilijk wordt? 

Of wat als dit ons functioneren in het dagelijks leven, het leren in het algemeen of het leren van schoolse vaardigheden afremt? Dan komt kennis en inzicht in de prikkelverwerking goed van pas.

Kijk eens in de agenda naar het aanbod aan vormingen of op het tabblad ‘online cursus’ voor meer informatie over de cursussen die ik zelf geef.

Er worden ook intervisies georganiseerd gekoppeld aan een vormingsmoment  voor professionals die een degelijke opleiding hebben rond sensorische integratie. Je kan contact opnemen om hier informatie rond op te vragen. 

Als je een supervisie wenst waarin we een casus uit jouw praktijk bespreken, kan je contact opnemen.  

Op andere vlakken?

Voor kinderen en jongeren

Voor de begeleiding van kinderen en jongeren werk ik graag samen met de ouders en indien gewenst met de leerkrachten of andere begeleiders. Ik vind het belangrijk om informatie uit te wisselen zodat het proces past bij het gezin/de omgeving waarin een kind leeft. 

Met kinderen en jongeren is het belangrijk om plezier te hebben tijdens de sessies. Ze willen van nature uit bewegen. Daarom worden er vaak spel en parcours ingezet bij kinderen. Bij jongeren gebruiken we ook vaak bewegingsmomenten of andere talenten.  

Een kind  is ook van nature nieuwsgierig en als het zich veilig voelt, wil het zijn vaardigheden uitbreiden. Vandaar dat we daar eerst de nadruk op leggen en tijd nemen om verbinding aan te gaan zodat ze zich kunnen openen voor iets nieuws.  

Je mag als ouder/begeleider aanwezig zijn bij de therapie.  Zo kan je zien wat er tijdens een sessie gebeurd, in uitwisseling gaan en thuis verder zetten wat er in een sessie opgebouwd of aangebracht werd. 

Zie voor meer informatie bij ‘voor ouders’, hier onder.

Voor ouders

Wil jij ook graag dat je kind zich goed voelt in zijn vel en kan doen wat bij zijn ontwikkeling past? 

Is jouw kind ook een beetje ‘anders’. Zie je dit zelf of krijg je commentaar van anderen op de manier waarop je kind zich gedraagt, hoe jij met je kind omgaat of op hoe het zich ontwikkelt? 

 Ik help jou en je kind graag ontdekken hoe je kind leert, welke prikkels het daarvoor nodig heeft of hoe het met prikkels kan omgaan die het moeilijk verwerkt. Ik kan het ook ondersteunen bij schoolse taken zoals leren knippen, tekenen, schrijven en rekenen. 

Hoe pakken we dit samen aan? 

  • Vanuit sensorische integratie: zie ‘op vlak van sensorische integratie’. Veel kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen hebben ook een wat andere sensorische informatieverwerking. Je kan ook mijn blog lezen: Hoe weet ik of mijn kind problemen heeft met zijn prikkelverwerking?
  • Via bewegingsspelen of creatieve activiteiten bouwen we aan motorische vaardigheden. Het kan zowel over fijne als grove motoriek gaan. We kunnen bv. werken rond tekenen, vormgeving, schrijven of van houterig, onhandig bewegen naar evenwichtig bewegen en leren stil zitten.  Motorisch vaardig zijn geeft een basis aan je kind om zich goed in zijn vel te voelen.
  • Bij schoolse vaardigheden zoals rekenenschrijven en tekenen: We vertrekken steeds vanuit wat je kind al kan en leuk vindt. Veel kinderen kunnen al deelstappen en dit wordt soms niet gezien. Als het kan gaan we bewegend leren of tussendoor bewegen om het geleerde te integreren. Vandaar dat het belangrijk is om een kind te vragen: ‘Hoe doe jij dat?’ 
  • Als je het moeilijk hebt met een bepaald gedrag van je kind of met zijn leerproblemen. Je kan dan zelf komen zonder je kind en je verhaal vertellen. Via mijn werk als kindertolk begeleid ik je naar inzicht in wat je kind naar je spiegelt en wat jij hiermee kan doen voor jezelf en je kind. Meer informatie vind je in de blog: Kindertolk? Present childmethode?

Voor volwassenen:

Na NAH (niet aangeboren hersenletsel) : Oefeningen om de sensoriek en motoriek van de bovenste ledematen te bevorderen.

Begeleiding bij activiteiten in het dagelijks leven zoals, wassen, aankleden, boodschappen doen, koken, werken, tuinieren, structureren van dagactiviteiten, omgaan met de beschikbare energie. Het doel zal zijn om zelfstandigheid en welbevinden te vergroten.

Bij vragen i.v.m. zingeving bv. Wat is mijn doel? Wat is de zin van mijn leven? Wat zijn mijn talenten? Wat zijn mijn uitdagingen? We doen dit vanuit een programma gebaseerd op Hebreeuwse codes en numerologie: het soul purpose system van Ariella Indigo.

Mijn meest boeiende opleidingen

  • 1995, 2004 – heden: Sensorische integratie, INSIGHT, D-Rheinbach / AKK, NL-Leiden / Sensoryintegrationeducation, online, UK.
  • 2019-2021: Code of the Oracle Training, Ariella Indigo, level 1 en 2
  • 2019-2020: Training tot Kindertolk ®, Present Child, Janita Venema
  • 2009 – 2010: Psychomotorisch onderzoek en therapie bij kinderen (POTK), Explore, B-Hasselt
  • 1995 en 1999: Therapeutisches Arbeiten nach der Perfetti-Methode, F.M. Conti, D-Düren en B-Leuven

Contactgegevens

Inge Adriaenssens

Lakstraat 107, 2431 Laakdal

Emailadres: inge.ad@telenet.be

Telefoonnummer: 0476 737614 of 014 716360

Website: https://prikkelsomtegroeien.be

Interessant voor jou...

mei 15, 2024

Onze huid is een zintuig met verschillende receptoren die o.a. op aanraking reageren. De manier waarop we aanraken kan je

Onze huid en de taal van aanraken bij het jonge kind

april 15, 2024

Er zijn heel wat factoren die een rol spelen als we het hebben over het risico op vallen. Denk maar

Hebben moeilijkheden met prikkelverwerking een effect op het valrisico bij ouderen?

maart 19, 2024

De kracht van huid- op huidcontact, moedermelk, prikkeltherapie en ergonomisch dragen. Welkom bij onze blog, gewijd aan de buitengewone reis

Prematuur geboren helden
nieuwsbrief

Ontvang jij graag de laatste blogs?