Kim Beyers

ERGOTHERAPEUTE

Wie ben ik?

Hoi, ik ben Kim Beyers.

Allereerst ben ik mama van drie geweldige kinderen. Mijn jongste spruit
heeft het geluk om met het extra chromosoom van Downsyndroom ter wereld tezijn gekomen. Deze bijzondere ervaring heeft mijn leven verrijkt en me 10 jaar geleden in de wereld van de zorg en het onderwijs geleid.

Ik ben een zelfstandig ergotherapeut bij praktijk Speelidee en daarnaast
werk ik als leerondersteuner in het onderwijs. Mijn werk draait om kinderen,
en ik ben vastbesloten om hun ontwikkeling te ondersteunen en te stimuleren op alle mogelijke manieren.

Wat me echter ook mateloos fascineert, is de wereld van prikkelverwerking.
Ik ben ervan overtuigd geraakt dat dit een cruciaal stukje is van de puzzel
als het gaat om de ontwikkeling van kinderen. Ik zie dat we, door anders te
kijken en met minimale inspanningen, eigenlijk ontzettend veel voor kinderen kunnen betekenen.

Mijn passie ligt in het samenwerken met ouders en medehulpverleners om de mogelijkheden op het gebied van prikkelverwerking te verkennen. Zowel thuis als op school is het mijn doel om kinderen de ruimte te geven om zichzelf te zijn, om te kunnen groeien en ontwikkelen op hun eigen, unieke manier.
Ik begrijp maar al te goed dat soms de weg naar groei en ontwikkeling
bezaaid is met obstakels. Maar weet dat ik er graag ben om te helpen. Samen kunnen we kijken naar wat er nodig is om kinderen te ondersteunen, zodat ze zich optimaal kunnen ontplooien.

Ik kijk er naar uit om samen met jou te ontdekken hoe we het leven jouw
kind nog mooier kunnen maken.

over mij

Waar kan ik jou bij helpen?

Op vlak van sensorische integratie?

Ik ondersteun kinderen bij het begrijpen en omarmen van hun zintuiglijkewereld. Soms kunnen prikkels een beetje chaotisch worden in hun hoofdjes,wat kan resulteren in gevoelens van overweldiging, spanning en onrust. Maarer is niets waar we niet samen mee aan de slag kunnen.Veel ouders melden dat kinderen die problemen hebben met sensorischeprikkelverwerking moeite hebben met dagelijkse activiteiten, zoals eten,aankleden, naar school gaan en sociale interacties. Dit kan resulteren infrustratie, angst en verminderd zelfvertrouwen bij zowel je kind als jou alsouder. Op basis van de beeldvorming tijdens de eerste sessie en de gesprekken diewe hadden, worden therapiedoelen opgesteld. Indien gewenst kan ik ook een sensorisch profiel maken van uw kind.Deze informatie is de basis voor de therapeutische behandeling. Tijdens de therapie werken we aan het oplossen van beperkingen enproblemen. Indien we hulpmiddelen inschakelen is dat vooral met het doel omte leren omgaan met prikkels en het gebruik van het hulpmiddel later ookweer af te bouwen. Dikwijls wijzen moeilijkheden op onderliggendevaardigheden die nog niet voldoende ontwikkeld zijn. Door te gaan werken aandie onderliggende vaardigheden zien we vaak heel mooie resultaten.Mijn therapie richt zich op het aanpakken van deze uitdagingen en hetbieden van praktische oplossingen. Ik help kinderen omgaan metoverweldigende prikkels, verbeter hun reactie op sensorische stimuli en weontwikkelen coping-mechanismen om beter te functioneren in hun dagelijksleven.

Op andere vlakken?

 • Fijne & grove motoriek
 • Schrijfproblemen
 • Zelfredzaamheid
 • Executieve functies: volgehouden aandacht, concentratie,werkgeheugen, planning en organisatie, leren leren, precies waarnemen,systematisch werken…
 • Leespraat: leren lezen om te leren praten.  Bij kinderen met tos, dysfasie, mentale beperking*    Sociaal emotionele coaching
 • Speelideetjes die steeds educatief en leuk zijn! 


Mijn meest boeiende opleidingen

 • Bachelor in de ergotherapie – Thomas More Hogeschool
 • Prikkels om te groeien  - Inge Adriaenssens
 • Jaaropleiding leespraat – Hedianne Bosch
 • Dysfatische ontwikkeling bij kinderen met downsyndroom - Jettie Buma
 • Denkstrategieën: denken in mogelijkheden en Feuerstein – VIM
 • Maatwerk in de lagere school – Downacademy

Contactgegevens

Speelidee

Kim Beyers

Hagelkruisakker 19, 2990 Wuustwezel

Emailadres: info@speelidee.com

Telefoonnummer: +32 468 13 27 00

Website: https://www.speelidee.com/

Interessant voor jou...

juni 20, 2024

Inleiding Hoogbegaafdheid is een complex en vaak verkeerd begrepen concept dat verder gaat dan enkel een hoog IQ. In het

Hoogbegaafdheid en Sensorische Integratie

mei 15, 2024

Onze huid is een zintuig met verschillende receptoren die o.a. op aanraking reageren. De manier waarop we aanraken kan je

Onze huid en de taal van aanraken bij het jonge kind

april 15, 2024

Er zijn heel wat factoren die een rol spelen als we het hebben over het risico op vallen. Denk maar

Hebben moeilijkheden met prikkelverwerking een effect op het valrisico bij ouderen?
nieuwsbrief

Ontvang jij graag de laatste blogs?