oktober 22, 2022

Aanraken, strelen of voelen via tasten is één van onze  zintuigen. Volgens Jean Ayres is het zelfs 1 van onze 3 basiszintuigen naast onze diepe gevoeligheid (proprioceptie) en ons evenwichtszintuig.

Veel mensen zijn het verleerd om zintuiglijk te leven en hun tastzintuig op een natuurlijke manier in te zetten. We hebben allerlei afspraken en wetten over wat mag en niet mag.  Daardoor geraken we vervreemd van onze eigen natuur en onze natuurlijke behoeften.

Het tastzintuig kan ons veel energie geven als we het gepast inzetten en het kan ons ondersteunen in het vinden van balans en plezier in het leven.

Ons tastzintuig is een essentieel zintuig

Het tastzintuig is een essentieel zintuig aangezien aanraken een levensbehoefte is! Kinderen die niet aangeraakt worden overlijden. Onderzoekers stelden ook vast dat aapjes die in hun eentje groot gebracht werden en geïsoleerd waren van soortgenoten, meer moeite hadden met het oplossen van problemen en vaak ook gedragsstoornissen vertoonden.

Al vanaf de babytijd is aanraking een krachtige manier om als ouder met je kind te communiceren. 

Het geeft ons ook informatie over ons lichaam, over waar het eindigt en waar de ruimte errond begint. Het is moeilijk om te overleven als je dit niet voelt.  

Het belang van lichamelijke aanraking

Aanraking ontvangen van andere mensen op een liefdevolle manier is enorm belangrijk omdat het de hechting stimuleert en ervoor zorgt dat je tevreden en rustig bent, je behoefte aan gezelligheid en contact vervuld wordt, het verzacht pijn, de bloeddruk daalt, je stressniveau zakt en je spijsvertering zal beter verlopen.

De manier waarop je iemand aanraakt heeft een invloed op zijn welbevinden. Als je iemand vanuit liefde vastneemt of vanuit boosheid heeft dat een heel ander effect op die persoon.

Als een kind geboren wordt, is een goed huid-op-huid contact tussen moeder en kind belangrijk. De baby komt plots in een onbekende wereld. Er moeten heel wat nieuwe prikkels verwerkt worden bv. op vlak van licht, geluid en temperatuur (koude). Het contact met de moeder neemt de stress van het leren omgaan met die nieuwe prikkels weg. Via huidcontact verbinden ouder en baby zich en geraken ze op elkaar afgestemd. Zo wordt het proces van hechting ingezet. Voor iedereen, jong en oud versterkt regelmatig knuffelen het veiligheidsgevoel, wat belangrijk is voor ieders ontwikkeling.

Ook in andere relaties, zowel tussen kinderen als tussen volwassenen of volwassene en kind speelt het tastzintuig een belangrijke rol. Veel mensen laden op als ze een liefdevolle aanraking kunnen toe laten.  

We moeten ook niet iedereen ons laten aanraken. Het is belangrijk om ook onze eigen grenzen op dit vlak te voelen. Wie zijn tastzintuig goed ontwikkelt heeft, voelt al iets voordat we aangeraakt worden. We kunnen de aanraking voelen aankomen vanuit de ruimte om ons heen. Het kan dus zijn dat er een aangenaam gevoel of een afweerreactie komt voordat je iemand aangeraakt hebt.

We raken ook voorwerpen aan…

Ons tastzintuig heeft ook twee belangrijke functies bij het aanraken van voorwerpen.

Zo kan het ons waarschuwen voor gevaar als we iets scherp naderen of iets puntigs etc. waar we ons aan kunnen kwetsen. We krijgen dan informatie om onze hand terug te trekken.

Het kan ook helpen om te weten waar een voorwerp ons aanraakt,  hoe verschillende oppervlakken voelen, hoe hard iets is, … Het helpt ook om objecten te herkennen (samen met informatie uit andere zintuigen).

Onze huid is niet overal even gevoelig. Je zal wel al gemerkt hebben dat je anders reageert op een aanraking met je vingertoppen als met je rug.

Samen met de proprioceptie zorgt het tactiele systeem voor het juist afstemmen van bewegingen op elkaar en is dus belangrijk voor de ontwikkeling van de fijne motoriek. 

Een goed ontwikkelde tastzin, ook in het aanraken van voorwerpen kan je veel energie leveren. Als dit niet zo vlot loopt, kan het je veel energie vragen om bv. via het zien te weten waar je aangeraakt wordt.

Wat zijn de gevolgen van stoornissen in het tastzintuig?

Als we hier een stoornis hebben, kan het moeilijk zijn om zich in anderen in te leven. Je kan er dan moeite met hebben om plezier en enthousiasme aan relaties te ontlenen vanwege de manier waarop je op aanraking reageert. Als kind en als volwassene brengt deze onzekere houding tegenover de wereld je emotionele welbevinden in gevaar.

Veel volwassen relaties lopen vast wanneer de tactiele stoornis van een van beide partners emotionele intimiteit in de weg staat. Bij te weinig fysiek contact zal de andere partner zich afgewezen voelen, te veel contact kan de ander het gevoel geven dat hij of zij niet wordt gerespecteerd.

Als je te weinig aangeraakt wordt, kan je ‘huidhonger’ krijgen. Deze zachte aanrakingen zorgen voor warmte, kalmte, veiligheid en geborgenheid. Het leidt tot liefde en affectie.

.

Ik wens je een tastzintuig dat je als energieleverancier van dienst kan zijn. En verder ook dat het je ondersteunt in het vinden van balans en plezier in je leven.

.

Vond jij deze blog interessant en wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe blogs? Scrol dan naar beneden en schrijf je in op de nieuwsbrief. Je krijgt in een mail een aanvulling op deze blog nl. een pdf over het tastzintuig.

Interessant voor jou...

juni 21, 2024

Zowel jij die dit leest als alle andere mensen om je heen, jong of oud, moeten prikkels verwerken. Zie je

Wat is zintuiglijke prikkelverwerking en hoe begrijp je prikkelverwerkingsproblemen?

juni 20, 2024

Inleiding Hoogbegaafdheid is een complex en vaak verkeerd begrepen concept dat verder gaat dan enkel een hoog IQ. In het

Hoogbegaafdheid en Sensorische Integratie

mei 15, 2024

Onze huid is een zintuig met verschillende receptoren die o.a. op aanraking reageren. De manier waarop we aanraken kan je

Onze huid en de taal van aanraken bij het jonge kind
nieuwsbrief

Ontvang jij graag de laatste blogs?